JAKÉ VLIVY NA NÁS PŮSOBÍ V ROCE 2018 

Z POHLEDU NUMEROLOGIE?

Aneb co nás letos čeká a jaké máme možnosti z pohledu energie čísel.

 

Numerologie je učení o číslech, jejichž energie nám pomáhá najít a rozkrýt svým uvědoměním souvislost mezi energií jednotlivých čísel, naším životem, událostmi a lidmi, které nás potkávají.

Ohlédnutí za rokem 2017

Předchozí rok 2017 jsme započali nový devítiletý cyklus. Byl to rok 1. Měli jsme se naučit projevovat svou emocionální sílu (10), kterou každý v sobě máme a umět poradit si se vším ve svém životě sám nezávisle na pomoci druhých (1).

Dostali jsme do života šanci na pocit znovuzrození, začít žít život v lepších podmínkách. Nebáli se nových životních výzev, otevřeli se přijetí nových příležitostí, které nám vstoupily do života. Byl to čas, abychom věnovali pozornost k rozvoji a prosazení sebe sama a seberealizaci. Toto vše nás dále ovlivnilo z pohledu duchovního i osobního růstu. Co jsme v loňském roce „zasadili“ vědomě nově do svého života, to nás bude ovlivňovat a doprovázet celou devítiletku až do roku 2025. A už letos můžeme sklízet první plody svých semínek z předchozího roku.

 ROK 2018

Pokud bychom chtěli porozumět roku 2018, pak je potřeba jej rozklíčovat a nejprve rozdělit na složeniny dvojčíslí 20 a 18.

20 – nám všem dává schopnost intuice, která nás vede k tomu, naučit se žít na základě svých vnitřních pocitů bez zbytečného rozumového přemýšlení. Intuicí je vždy myšlen ten prvotní impuls, který nás nakopne úplně na začátku našeho zvažování. Díky číslu 20 – se posiluje naše senzibilita, potřeba harmonie, míru a spolupráce. 20 působí již 18. rokem, kdy od roku 2000 jsme převzali její sílu.

Dalším dvojčíslím je 18 – a ta nám přináší odpovědnost a to hlavně k sobě samému, za svůj život a až teprve pak za druhé okolo. K odpovědnosti se připojuje také naše starostlivost, přemýšlivost a zásadovost.

V tomto dvojčíslí je 1 a 8. Jednička (1) nám dodává zdravou nezávislost a osmička (8) přináší rovnováhu. V součtu pak dostaneme devítku (9) a ta znamená uvážlivost, moudrost a potřebu klidného rozvažování.

Rok 2018 je tedy složen dále ze 4 čísel - 2, 0, 1, 8. Tyto čísla je potřeba opět posuzovat jednotlivě, stejně jako předchozí dvojčíslí.

– přináší družnost a byla nám dána již v roce 2000 a je tady stále už 18 let. Družnost znamená, že pracujeme všichni v Jednotě, máme potřebu spolupráce, bytí tady na Zemi jeden pro druhého, kde jsme si vzájemně nápomocni a oporou.

– kdekoliv umístěná vždy zesiluje potenciál předchozího čísla. V našem případě tedy posiluje družnost (2). Nula se nazývá tzv. okénkem do duše a dodává nám duchovní sílu. Přináší nám otázky typu - proč jsme tady a potřebu práce na sobě. Nula (0) je brána ke spojení s vyššími silami, k vyšším vibracím.

1 – jednička (v tomto umístění působí od roku 2010 až do 2019) a dodává nám jakousi nezávislost, což znamená, nebýt zbytečně závislý na pomoci druhých, ale učit se samostatnosti a sebe prosadit.

8 – Osmička je o rovnováze a karmě v životě, tedy o tom, jak zaseješ, tak sklidíš. Je v ní obsažena inteligence, silná podnikavost, schopnost mít v životě moc nad svým životem a mít dostatek přísunu energie, citů, lásky, zdraví, hojnosti (dostatku všeho co potřebuji v životě).

Po sečtení všech 4 čísel nám vyjde číslo č. 11, které již dále nesčítáme, protože se jedná o číslo, které má mistrovskou a duchovní hodnotu a jeho význam  znamená citlivost.

Co je v této citlivosti zakódováno? Především se naučit být přirozeně citlivými k sobě i okolí a projevovat ji ve svém životě. Přitom se spoléhat na své vnitřní vedení, rozvíjet a posilovat svou intuici, která v tomto roce dostane naplno šanci se projevit a bude naším rádcem v každé situaci. Citlivost nám dodává senzitivitu a zranitelnost, a proto bude potřeba žít v klidu a míru, udržovat přátelské vztahy. Nebojme se vyjadřování svých citů a pocitů. Buďme empatičtí jeden k druhému.

 

Co tedy můžeme během letošního roku pociťovat?

I nadále se budeme duchovně rozvíjet, a mít potřebu práce sami na sobě, opět pocítíme dostatek intuice (20), bude potřeba žít svůj život odpovědně (18), spolupracovat a družit se (2), být v rovnováze (8) a zároveň mít potřebu zachovat si svou nezávislost (1).

 

KLÍČEM PRO NÁS JE LETOS ČÍSLO 11

Klíčovým slovem pro letošní rok je citlivost a intuice (11), a nyní je potřeba, abychom ji přivolali do svého života.

11 nás vede zpátky k sobě a zejména k tomu, abychom se navrátili ke své přirozenosti, k jednoduchosti a duchovnímu způsobu životu. Co to je duchovní způsob života? Každý to může vnímat trochu jinak. Je to hlavně uvědomění si duchovních hodnot, kterými je např. potřeba nalezení času na spojení se s přírodou, život v lásce bez podmínek, zdraví, v pokoře, víře, spokojenosti, moudrosti, vzájemném sdílení a pomoci, a v sounáležitosti s Vesmírem a jeho zákony. Život beze strachu, zbytečných pochybností a závislostí. Omezíme se od technických vymožeností, odkloníme od konzumního způsobu života, přebytečné chemie…

Jedenáctka (11) je velmi silné a mocné číslo. Proč jej nazýváme mistrovským číslem? Protože v tomto období budeme díky otevřené intuici napojeni do Vesmíru k nejvyššímu zdroji, odkud můžeme čerpat veškerou moudrost, poznání a informace. Díky tomu napojení pak můžeme lépe a jasněji inspirovat sebe i druhé kolem.

V tomto mistrovském čísle (11) je zároveň zakódována dostatečná tvořivost, dvojnásobná kreativita a sebedůvěra. Spousta z nás bude zprostředkovávat dostatečné množství kódů z nebeského zdroje. Výhodu budou mít ti lidé, co již aktivně vědomě pracují ve svém životě s vesmírnými energiemi (např. Reiki, Shamballa, světelnými bytostmi atd.) nebo se chystají tomu naučit a rozvíjet. Letos prudce vzroste zájem objevit v sobě či posílit duchovní schopnosti (spiritualitu), věštecké či léčitelské schopnosti. Tím jak bude proudit k nám hodně energie z Vesmíru, bude také potřeba naučit se být v rovnováze se zemskou energií matky Země (důležitost uzemňovat se). Už jen z toho důvodu, abychom nesešli ze své cesty, neztratili směr svého snažení, záměru a životního úkolu či nepřešli díky pokušení tzv. „na druhou stranu.“

Letos budeme rovněž hodně prověřováni, jak jsme na tom se vztahy kolem sebe a na jakých základech stojí, jaký mají uvnitř smysl. To, co je nezdravé a vzájemně nevyhovující, může být ukončeno. Krize mohou nastat ve vztazích, které postrádají duchovnost. Do našich vztahů budou vstupovat duchovní zkoušky a bude prověřena jejich stabilita. Můžeme potkávat spoustu lidí kolem, kteří nás duchovně popostrčí (učitel), anebo my sami budeme pro ně inspirací. Letos mohou vznikat duchovní partnerství.

Na co bychom si měli dát pozor? Pozor si dejme na závislosti na druhých, snažme se být také sami za sebe. Pozor na netrpělivost, podrážděnost, stres a přílišné sebeprosazování.

Poslední stejná vibrace čísel jako letos byla v roce 2009 a další bude v roce 2027.

 

Jak je to s energií roku 2018?

11 je číslem duchovním, a tedy energie budeme mít letos každý podle toho, jak umíme žít duchovně v souladu se vším kolem nás. Energií bychom neměli zbytečně plýtvat, ale vydávat smysluplně podle svých priorit a vybírat si pocitově, co je pro nás důležité.

 

Rok 2018 a vliv Tarotu

Tarot je prastará metoda sebepoznání, která slouží k rozvoji osobnosti a růstu duše. V Tarotu je jedenáctkou (11) ze součtu roku 2018 Archetyp (karta) - Síla. Její energie nás může letos ovlivnit.

11-Síla je principem naší vnitřní síly, vášně a osobního kouzla. Představuje naše nadání a talenty, které mají moc zkrotit naše vnitřní pudy a chtíče. Tento archetyp nám říká, abychom zazářili a uměli projevit svou vnitřní sílu, tvořivost, kreativitu, vitalitu, odvahu, víru a sebedůvěru i schopnost riskovat.

Závěrem

Roční vibrace 2018 je platná celoplanetárně pro všechny bytosti po celý rok od 1. ledna do 31. prosince. Toto zadání je v našem kolektivním vědomí, kdy jeden ovlivňujeme svým myšlením druhého. Pokud bychom chtěli udělat pro každého jednotlivce rozbor jeho Osobní roční vibrace (ORV), pak je třeba vzít v úvahu jeho konkrétní datum narození.

Kdo nejlépe využije energii letošního roku? Ten, kdo právě prochází či letos vstoupí do své osobní roční vibrace (ORV) 11.

Pokud budete mít zájem o vypracování osobního letošního numerologického náhledu, napište mi na e-mail info@oazaduse.cz.

Děkuji a buďme letos Mistry sami sobě i druhým.

Zuzana Galuszková

 

 

Článek je možno libovolně šířit, avšak prosím v nezměněné podobě, s uvedením autorky a s aktivním odkazem na webové stránky www.oazaduse.cz Děkuji.