Světelná meditace na Novoluní ve Střelci

- pátek 7. prosince 2018 ve 21 hodin -

 

  

NOVOLUNÍ

Každé Novoluní je symbolem nových počátků a vnitřní přeměny, čas zlomu mezi vyčerpáním a přívalem nové energie. Téma meditace je tedy spojeno se zadáním, které nám Vesmír aktuálně "naděluje".

Novoluní ve znamení Střelce

Je ideálním časem pro plánování a uvědomění si toho, čeho chceme v dalším roce 2019 docílit. Přináší téma nových začátků v oblasti rozšiřování našich znalostí o nové poznatky. Potřebu se dále vzdělávat a soustředit tak pozornost na studium či samostudium, psaní, publikování, přednášení, učení sebe sama či druhých. Dalším aktuálním tématem je oblast cestování, poznávání nových krajin a života kolem. Hledání vize smysluplného života a možnost vytvoření nového cíle, záměru. Novoluní ve Střelci nás vede k příležitosti udělat velký posun ve svém životě, zrealizovat vlastní projekty a nové aktivity, ať už pracovní či v oblasti seberozvoje a koníčků. V popředí je tedy vlastní pozitivní růst a získání toho, co si přejeme.

Doba trvání meditace

Zahájení ve 21 hodin. Proces trvá zhruba 30 minut - 1 hodinu avšak působení a účinek harmonizační energie je možné vnímat ještě následující dny. Každý dostává v léčebném procesu přesně to, co v danou chvíli potřebuje a nakolik je schopen toto přijmout. Dochází k prosvětlení Vašeho vědomí, očištění aury, harmonizaci čaker, někde i uvolnění témat, která zrovna potřebujete řešit a podpořit tak své další životní kroky. Každá meditace či harmonizace Vás popostrčí o kousek dále. Dálkové meditace sdílíme společně již 5. rokem. 

Tyto dálkové meditace mají rozsah, který není omezen na přesnou hodinu k naladění, takže energii lze zprostředkovat z tzv. energetické schránky na delší časový rozsah (např. až na 24 hodin). Takže pokud zrovna Vám to časově nevyhovuje od 21 hodin, můžete přijmout léčení později, až budete na to připraveni, a to ve Vašem vhodném čase v rámci nastavení časového rozsahu 24 hodin. Energie „ke stažení“ bude k dispozici od 21:00 h. do 21:00 h. následujícího dne. Stačí si mentálně požádat, v jakém čase jste připraveni přijmout léčení.

 

Doporučení a příprava:

Během meditace není potřeba být on-line na netu ani telefonu.   

Na meditaci si připravte prostor a čas sami pro sebe.

Vyslovte mentálně: "Prosím předem žádám o klid během meditace, ideální harmonizaci svého těla i duše". Můžete si také sami doplnit záměr, co konkrétně potřebujete v životě právě podpořit či zpracovat, uvolnit. Zapalte si svíčku (nebo i vonnou tyčinku), pusťte příjemnou relaxační či meditační hudbu (bez mluveného slova), najděte si vhodné, klidné a pohodné místo buď vsedě či vleže, nekřížíme přitom ruce ani nohy. Pro lepší příjem energie je dobré mít dlaně obráceny směrem nahoru, zavřete si oči a nechte se sami vést svými pocity k přirozenému uvolnění za pomoci dechu. Předem nic neočekávejte, jen nechejte vše během meditace volně a přirozeně plynout. Vysokofrekvenční laskavá energie proudí přirozeně, stačí si být vědom své zářící duše a přenést více pozornosti do svého srdce.

 

Co se děje při meditaci?

"Zjednodušeně" odpočíváte a přijímáte léčivou energii, která je Vám zprostředkována díky Světelným bytostem a dalším vesmírným energiím, které jsou nám v danou chvíli k dispozici. Každá meditace je trochu odlišná v návaznosti na aktuální témata a energie. Můžete během meditace nebo v následujících dnech vnímat uvolnění nejrůznějších bloků a obtíží. Doporučuji po meditaci větší relaxaci, odpočinek a zvýšit příjem čisté vody. Také dopřát si očistnou koupel v mořské soli, aby vše mohlo volně odejít pryč z Vaší aury. 

Pokud Vás během meditace přepadne spánek, není na škodu. Tělo si samo řekne co potřebuje. Nezapomeňte si po meditaci bezpečně zhasnout svíčky!

Dálkový přenos harmonizačních energií je často vnímán jako intenzivní a déle působící, než např. v rámci přímého osobního kontaktu. Přitom každý jedinec, který se účastní dálkové meditace, si může sám doma v klidu vytvořit pro sebe vhodné a ničím nerušené podmínky.

Co dále můžeme vnímat?

Energie proudí většinou ve vlnách. Ten, kdo přijímá, to nějakým způsobem vnímá – cítí např. teplo, chlad, mravenčení, brnění, vnímá přítomnost duchovních bytostí (andělů), barvy, přijímá vize, myšlenky, poselství, informace, sdělení, vnímá třeba i nějaké obrazce či pocítí určité změny v těle či v psychice… Každý má svou vlastní zkušenost a každý vnímá něco jiného a v jiné intenzitě. Škála zážitků je různorodá a individuální.

Na meditaci jsem opět připravila energetickou mandalu z minerálů, skrz kterou bude meditace také probíhat, a se kterou budete propojeni.  Je tvořena z chalcedonu, citrínu, obrázkového jaspisu a křišťálů.
Níže přikládám pár fotek, abyste se mohli naladit.
 
 

Přihlášení k meditaci

Do meditace se můžete zapojit sami za sebe či v páru, a prožít ji v klidu svého domova.

Pokud se budete chtít přihlásit, napište mi na e-mail: info@oazaduse.cz ,

anebo potvrďte účast v pozvánce pokud vám přišla na váš e-mail.

 

Cena 

Cena je dosud dobrovolná. Děkuji předem za vaše finanční příspěvky, ty prosím odešlete na číslo účtu 2001375380/2010.