Individuální konstelace - vztahové, rodinné, pracovní

Na dálku

 

Rodinné konstelace jsou metodou, která vytváří harmonii v rodinném systému. Je jednou z účinných metod, jak zpracovat svůj postoj k rodičům. Konstelace nám pomáhají zbavovat se již nepotřebných, negativních zátěží (i z minulých životů), dochází k očištění a celkovému osvobození se od karmického zatížení vlivu předků rodové linie. Kromě rodinných témat lze pomocí konstelace zpracovat jakýkoliv problém z vašeho současného života, soukromí, zdraví, práce, mezilidských partnerských a profesních vztahů atd.

Naše životní cesta je mnohem méně formována výchovou a společenskými vlivy, než událostmi a vzorci pocházejícími z rodinné historie, které se zcela nevědomě přenášejí z generace na generaci. Na našem počátku stojí rodina, především dva lidé, ze kterých pocházíme. Jsme tím, čím jsme díky svým rodičům. A jestliže se chceme dostat do souladu sami se sebou, je třeba se podívat právě na naše rodiče a předky rodové linie, podívat se na to, co nám předali či nepředali, eventuálně to změnit, a tím sebe osvobodit. Tato metoda nás staví před skutečnosti, které jsme odmítali dlouho vidět, které jsme popírali. To co opravdu léčí, je pravdivý pohled na život.

V konstelacích se hledá řád, ve kterém láska může bez překážky proudit. Respektování tohoto řádu nám umožní stát v rodině na svém pravém místě. Zátěž, kterou dostáváme od předků nevědomým procesem, odevzdáme členům rodiny, kterým patří, a zároveň jim tak vrátíme důstojnost a úctu. Pak cítíme svou sílu a také podporu rodiny.

Do řádu lásky patří například to, že rodinný systém lépe funguje, když těžištěm rodiny je muž a žena je středem. Láska mezi partnery je první a má přednost před láskou k dětem. První narozené dítě (i když zemřelo) je první, po něm další sourozenci jsou druzí, třetí…. Rodiče jsou velcí a děti malí, pokud rodiče přijímají svůj osud a zodpovědnost za život, lásce se daří… Tento řád lásky je v mnoha rodinách poškozen. Například mnohdy je těžké přijmout své rodiče takové, jací jsou, vypořádat se s úmrtím dítěte, s křivdami osudu… Pokud ale dokážeme přijmout skutečnosti, jsme posilněni a cítíme se v míru. Je potřeba mít ochotu přijmout a respektovat druhé. Umět přijmout, že jsme součástí celku. Pokora nám pomáhá jít životem plynule a bez překážek. 

Průběh konstelace

Klasické konstelace jsou skupinovou terapií. Já však pracuji zejména s individuální terapií, kdy namísto skupiny účastníků se vyberou figurky - postavičky s tváří. Tyto nahrazují a představují během terapie jednotlivé členy rodiny, partnery v osobním či pracovním životě. Při stavění konstelace klient představí terapeutovi svůj problém. Vše může proběhnout i písemnou formou. Ve vědomém poli konstelace lze vnímat a prožít přes jednotlivé zástupce – figurky pocity a emoce daných účastníků konstelace. Terapeut, jenž konstelacemi provádí, má za úkol krok za krokem pomoci uvolňovat bolest a lásku, odhalovat skryté pravdy a postupně směřovat k celkovému vyřešení harmonické konstelace.

Konstelace působí postupně. Po konstelaci je správné o tom dále nemluvit. Je důležité, aby se v duši uchoval obraz a zážitek z vyřešené konstelace, pak může léčení probíhat tak jak má. 

Pro koho jsou konstelace?

Konstelace jsou prožitkovou terapií. Dávají nám sílu, umožňují nám v životě růst, uzdravit se, rozvíjet, harmonizovat, zklidňovat a nacházet své vnitřní zdroje a potenciál. Pomáhají nám najít důležitost našich rodových kořenů pro náš život a život našich dětí. Pomáhají také posunout a uzdravit vztahy mezi partnery či na pracovišti.

Jsou určeny všem lidem, kteří procházejí osobním růstem, sebepoznáním a všem těm, kteří berou život jako zkušenost a proces zrání. Pomáhají všem, kteří si uvědomují, že jejich vztahy nejsou naplňující a chtějí své rodinné nebo pracovní vztahy prožívat lépe a radostněji. Konstelace mohou být přínosné i pro všechny ty, kteří pracují s lidmi. Pomohou jim lépe pochopit jejich profesní postavení v systému a odhalí, jak správným postojem vnést do systému své kvality.

 

V konstelacích pracuji díky Akáši na dálku. Při Akášickém léčení dochází ke kompletnímu vyladění, karmické očistě, očistě čakrového systému, vztahových napětí atd…

 

Dálková konstelace

Při dálkovém procesu, který trvá cca 60 minut, není potřeba být online připojen na netu. Jedná o dálkové působení (podobné meditaci). 

Tím, že pracuji hlavně energeticky, je potřeba vytvořit zcela klidové podmínky pro napojení. Zde postavím vztahovou a situační konstelaci a vynoří se vše, co je potřeba a dovoleno uvolnit, odstranit. Vypadá to jako dálková meditace, kdy během hodiny v klidu odpočíváte a jen volně přijímáte co přichází, já se na dálku naladím na vše potřebné. Proces trvá asi hodinu, ideálně v čase (aktuálně dopoledne od 8:30 nebo pak večer od 20:30h.)

Poté klientům během 1-2 dnů napíši v e-mailu podrobný záznam včetně výkladu karet a dalšího doporučení. Pokud jsou nějaké dotazy, pak lze následně udělat konzultaci e-mailem, krátce telefonicky nebo ještě doladit osobně přes Skype. 

 

Příprava na Dálkovou konstelaci

Potřebuji předem znát jméno(a) (stačí křestní) a data narození účastníků, které chcete v konstelaci skrz Akášu postavit. Pokud máte nějaké konkrétní otázky nebo oblasti, na které se mám zaměřit, napište je předem do e-mailu.

Je dobré, aby klient předem terapie nic neočekával, každý jedinec je na určitém stupni vývoje a může mít své vlastní prožitky odlišné od ostatních. Každá terapie sebou může přinést ještě očistný proces, trvající zhruba týden až 3 týdny, se kterým se uvolní z těla či naší psychiky nashromážděné toxiny a přebytečné emoce, a dochází k doladění na všech rovinách vlastní existence. Poslouchejme tedy své tělo a dopřejme jemu klid, odpočinek s dostatkem spánku a tekutin.

Klientům následně po terapii nabízím na doladění situace ještě další podpůrný postup a výběr z řady harmonizačních produktů, které individuálně každému na míru vytestuji.

 

Cena Individuální konstelace 

Na dálku: …... 1100 Kč

Osobně: …… 1100 Kč (v ceně Andělská svíčka)

Pokud máte zájem o terapii, napište mi na e-mail: info@oazaduse.cz