Proč se naučit pracovat s Anděly?

 

Andělé jsou jemněhmotné bytosti Světla, jenž nám pomáhají, ať si to uvědomujeme, nebo ne. Každý má svého Anděla strážného, který poskytuje pocit bezpečí, našeptává pravdu, navozuje vnitřní harmonii, jistotu, dodává naději a ukazuje nám životní cestu. Andělé svou láskou mohou zpříjemnit náš život, varovat a vést naše kroky, pokud je o to požádáme. Zasvěcení do Andělského léčení nám umožní získat bližší spojení s jejich léčivou energií, navýšit svoji intuici, jasnozřivé schopnosti a pomáhat skrz jejich léčení sobě či druhým lidem.

Andělé jsou připraveni nám na požádání velmi účinně pomáhat v běžném každodenním životě. Např.:

 • při cestování
 • při zkouškách ve škole a lepšímu zapamatování si učiva
 • při přijímacích pohovorech a důležitém jednání
 • vedou nás k podstatným setkáním v životě, situacím a lidem („Žádná setkání nejsou náhodná.“)
 • chrání před neštěstím
 • poskytují včasnou pomoc v nesnázích
 • pomáhají nám vyhledat ztracené věci či lidi
 • očišťují nás i náš prostor, ve kterém žijeme či pracujeme (dům, byt, kancelář, pozemek...)
 • chrání nás před negativními vlivy
 • poskytují ochranu nám, dětem, rodině či majetku
 • pomáhají navýšit hojnost v životě (dostatek)
 • vedou naše slova při komunikaci s druhými
 • rozvíjí schopnost automatické kresby či písma
 • pomáhají k nalezení vhodného protějšku - životního partnera a místa pro bydlení
 • přinášejí pracovní příležitosti, rozvíjí kariéru a cestu k nalezení životního poslání
 • léčí a uzdravují nemoci duše i těla
 • uvolňují od stresu a poskytují relaxaci a odpočinek
 • poskytují pomoc při plnění našich snů, přání a životních potřeb
 • pomáhají k navázání kontaktu s blízkými zemřelými či dalšími dušemi
 • jsou nápomocni při odvedení duší do Světla
 • pozvedávají naše vibrace 

 

Andělské semináře lze absolvovat jak individuálně osobně, tak zasvěcení probíhá dálkově.

Osobní kurz trvá zhruba 2-3h.

Tento seminář, zasvěcení nabízím i pro jednotlivce. 
Pokud máte zájem, napište mi na e-mail: info@oazaduse.cz, termín vybereme individuálně.

Každý účastník dostává certifikát o absolvování stupně a podrobná skripta pro následnou práci. Po osobním či dálkovém zasvěcení je každý již veden sám podle své intuice, skript a pomocí Andělů. Máte možnost další konzultace se mnou jako Mistrem a učitelem prostřednictvím mailu.

Z důvodu vstřebání léčivých energií a zajištění potřebné délky očistného procesu, doporučuji mezi jednotlivými kurzy (zasvěcením) udělat pauzu alespoň 21 dní.


  Jak probíhá dálkový kurz se zasvěcením na dálku?

Zasvěcení do vysokovibračních léčivých energií je možné provést osobně a stejně tak kvalitně i na dálku. Předpokladem pro zasvěcení na dálku je, že Mistr, který zasvěcuje, je připraven vysílat a druhý člověk se naladí na příjem. Spojení mezi oběma se vytvoří přes jejich duše. Probíhá tak podobný rituál, jako u tradičního osobního zasvěcení. Často je tento dálkový přenos energie vnímán jako intenzivnější a déle působící, než zasvěcení, ke kterému dochází v přímém kontaktu. Navíc každý jedinec, který o to požádá, si může doma v klidu vytvořit podmínky, aniž by se čehokoliv obával nebo byl rušen. Celý postup dálkového zasvěcení trvá cca 30-60 minut. Poté již každý jedinec pracuje sám s vedením vlastní intuice, duchovních průvodců a případně pracovních skript (manuálu). Vždy máte možnost další konzultace se mnou jako Mistrem a učitelem prostřednictvím meilu. Andělské léčení I.

Na semináři Andělské léčení I. stupně se naučíte, jak léčit s pomocí Andělů, seznámení s nimi a jejich vibracemi, kdo jsou Andělé, jak poznáme jejich přítomnost, kdo je osobní Anděl strážný, jak se s Andělem spojit, jak žádat Anděly o jejich pomoc a působení v běžném životě, co pocítíme při kontaktu s nimi. Archandělé a jejich ochrany, Andělské rituály, Andělské léčení, vytváření ochranného prostoru, předání léčivého Věčného Andělského Světla (VAS), Andělské karty a jak s nimi pracovat, jak s pomocí Andělů uvolňovat karmu, zajistit hojnost a další. Zasvěcením do Andělských energií se vám otevírají dveře ke schopnostem jako je  jasnoslyšení, jasnocítění, jasnovnímání či jasnovidění.

Součástí semináře je očištění, andělská meditace, zasvěcení do léčivých energií - Andělské léčení, předání Věčného andělského světla a andělských vzkazů pro vás. Každý účastník získává podrobná skripta a certifikát o absolvování semináře (zasvěcení).

K zasvěcení do energií Andělské léčení I. není zapotřebí předchozích zkušeností s energiemi (jako např. Reiki). Pokud tedy cítíte, že vás práce s anděly přímo vyzývá, jste tady intuitivně správně. Pokud již máte zasvěcení např. Reiki, je to pro vás výhodou.

Zasvěcení provádí Mistr Reiki-Učitel Zuzana Světlana Galuszková.


 Cena seminář Andělské léčení:

Osobní kurz: obsahuje teorii, praxi, podrobný manuál, očistná andělská meditace, zasvěcení do léčivé energie + předání Věčného andělského světla, předání andělských vzkazů a certifikát. Cena kurzu 1 200 Kč.

Dálkový kurz: obsahuje očistnou dálkovou meditaci, dálkové zasvěcení do léčivé energie + předání Věčného andělského světla, předání andělských vzkazů, podrobný manuál a certifikát zasláním na mail nebo poštou (poštovné +150 Kč). Cena kurzu 1 000 Kč.

 

Můžete také využít možnost absolvovat oba kurzy „Andělské léčení I.“ a „Andělské Reiki II.“ za zvýhodněnou cenu 2 200 Kč (dálkově 1 800 Kč).